Over ons

Onze vereniging is opgericht op 1 januari 1965 en telt circa 600 leden. Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Culturele Sportbond en sinds 1 december 1975 ook bij de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen. Wij zwemmen bijna iedere avond en op zondagmorgen in zwembad “De Wissen” te Helmond, dat ligt aan de Keizerin Marialaan nummer 1.
Binnen onze vereniging is het mogelijk om deel te nemen aan de volgende activiteiten:
Verder kent onze vereniging nog een commissie Jeugd- & Jongerenwerk, die activiteiten buiten de het zwemmen organiseert.

Contributie

De kosten voor het lidmaatschap van onze vereniging bedragen €186,00 per jaar, dit kan uitsluitend vooraf per automatisch incasso per kwartaal betaald (€ 46,50) worden. Het inschrijfgeld van onze vereniging bedraagt € 10,00 en is eenmalig. Alle informatie over de contributiebetaling is hier te vinden. Informatie over het lidmaatschap/lid worden vind je hier.

Bestuur

Het bestuur van onze vereniging bestaat uit een overkoepelend hoofdbestuur, zij wordt geassisteerd door de verschillende commissiebesturen (Diplomazwemmen, Reddingsbrigade, Wedstrijdzwemmen en Jeugd- & Jongerenwerk) met elk bevoegdheden op het beleid van betreffende commissie/activiteit.
Ieder lid en zijn of haar wettige vertegenwoordiger dient zich daarnaast (reeds bij inschrijving) te conformeren aan de bepalingen in onze statuten en het huishoudelijk reglement. Onze statuten en ons huishoudelijk reglement zijn hieronder ter inzage te downloaden:
Statuten Helmondse Watervrienden
Huishoudelijk reglement Helmondse Watervrienden

Sociale veiligheid

Onze zwemvereniging streeft naar een zwemklimaat zonder ongewenste gedragingen. Hiertoe zijn de vrijwilligers van onze vereniging in het bezit van een verklaring omtrent gedrag (VOG) waaruit blijkt het gedrag van onze kaderleden in het verleden geen bezwaar vormt voor het werken met (jonge) kinderen. Daarnaast handhaven wij de door de zwembadbranche opgestelde "gedragscode zwembadbranche" die geldt voor ALLE leden en hun begeleiders; zowel onze kaderleden, zwemmende leden als hun ouders. In de gedragscode is onder andere opgenomen dat wij 1-op-1 situaties met de kinderen vermijden en er dus altijd meerdere instructeurs in de zwemzaal aanwezig zullen zijn. Meer informatie en de gedragscode is hier te vinden.

Klachten

Onze vereniging stelt zich tot doel om onze activiteiten naar ieders tevredenheid aan te bieden. Mocht u onverhoopt toch een klacht of suggestie hebben, kunt u deze middels ons klachtenregistratieformulier aan ons kenbaar maken. Dit formulier is te verkrijgen in onze verenigingsruimte. Alle klachten zullen conform de bepalingen van onze klachtenprocedure worden behandeld, waarbij zowel de klager als beklaagde gehoord zullen worden alvorens een conclusie zal worden geformuleerd.
Licentiehouder ABC:
Om deze website zo goed mogelijk te laten functioneren, maken wij gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies. Lees verder
Terug naar boven