Contributie

Zwemmende leden

De contributie van onze vereniging is € 186,00 per jaar oftewel € 46,50 per kwartaal voor zwemmende leden. De contributie wordt vooraf geïncasseerd middels een doorlopende machtiging en zal elk kwartaal worden geïncasseerd.
Als lid van de Helmondse Watervrienden kunt u zonder extra kosten deelnemen aan meerdere activiteiten (wedstrijdzwemmen, reddingsbrigade, diplomazwemmen). U betaalt slechts 1 maal contributie. Voor extra activiteiten zoals wedstrijden, het kamp of de sinterklaasactiviteit kan een vergoeding worden gevraagd.


Het inschrijfgeld van onze vereniging bedraagt eenmalig € 10,00 en wordt bij aanmelding direct voldaan via IDeal.

Stichting Leergeld

In sommige gevallen is het mogelijk de contributie van onze vereniging door Stichting Leergeld Helmond te laten voldoen. Denkt u hiervoor in aanmerking te komen, dient u dit zelf te regelen met Stichting Leergeld Helmond. Meer informatie is te vinden op de website van Leergeld Helmond.
Bent u cliënt bij Stichting Leergeld, dient u uw gezinsnummer/beschikkingsnummer op het inschrijfformulier in te vullen. Wij zorgen vervolgens voor een correcte afhandeling met Stichting Leergeld. Inschrijfformulieren zonder gezinsnummer/beschikkingsnummer worden niet in behandeling genomen.

 

Contributieachterstand

Bij contributieachterstanden heeft de vereniging het recht om betreffende leden de toegang tot het zwembad te ontzeggen en voor eventuele deelname aan diplomazwemmen, wedstrijden of andere activiteiten uit te sluiten. Leden/ouders zijn zelf verantwoordelijk voor een tijdige betaling.

Bankrelatie

Het IBAN-rekeningnummer van onze contributierekening is: NL17 RABO 0181 0605 31 t.n.v. Zwemvereniging de Helmondse Watervrienden.

Machtiging contributie incasso

Indien u een ander rekeningnummer hebt gekregen of een wijziging wilt aanbrengen in het rekeningnummer waarvan wij de contributiegelden mogen incasseren, dan kunt u middels onderstaand machtigingsformulier uw rekeningnummer laten veranderen.

Download het machtigingsformulier
Licentiehouder ABC:
Om deze website zo goed mogelijk te laten functioneren, maken wij gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies. Lees verder
Terug naar boven