Licentie Nationale Zwemdiploma's

Op zondag 2 Juli 2017 heeft onze vereniging de Licentie Zwem-ABC (tegenwoordig bekend als Licentie Nationale Zwemdiploma's) ontvangen. De feestelijke ontvangst vond plaats tijdens het diplomazwemmen.
Onze vereniging is hiermee de eerste vereniging in Helmond die voldoet aan de nieuwe en verhoogde kwaliteitscriteria van het Nationale Raad Zwemveiligheid.

Sinds jaren wordt er bij een zwembad, zwemschool of zwemvereniging waar je kunt afzwemmen voor het Zwem-ABC gecontroleerd of het afzwemmen verloopt conform de afzwemeisen zoals die zijn opgesteld door de Nationale Raad Zwemveiligheid. Met de invoering van de Licentie Nationale Zwemdiploma's wordt een zwemlesaanbieder ook getoetst op zaken als: is er voldaan aan wet- en regelgeving, is de zwemlesgevende gescreend en in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), werkt de zwemlesaanbieder volgens de Gedragscode Zwembranche, is de zwemlesgevende voldoende opgeleid, is er nagedacht over de manier van lesgeven, hebben ouders zicht op de vorderingen van de kinderen tijdens de zwemles, is er een ongevallenregistratie en een klachtenprocedure.

In het verleden bestond er geen landelijke norm voor het afzwemmen. In elke provincie werd op een andere manier afgezwommen voor het diploma. Vanaf 1998 is men begonnen met het Zwem-ABC en moet iedereen bij het diplomazwemmen dezelfde vaardigheden laten zien. Per 1 januari heeft er een herziening plaatsgevonden van de exameneisen waarbij er meer aandacht is gekomen voor de zelfredzaamheid en zwemveiligheid. Diploma C blijft daarbij het ultime doel en diploma C staat dan ook voor zwemveilig zijn in zowel normale zwembaden, subtropische zwemparadijzen alsmede het Nederlandse oppervlaktewater (de Zee is uitgezonderd). Met de invoering van de licentie maakt de zwembranche een volgende stap en komt er meer eenheid in de kwaliteit van de zwemlesaanbieder.

De Nationale zwemdiploma's worden uitgegeven door de Nationale Raad Zwemveiligheid (Voorheen het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ), waarbij wordt gestreefd naar een continue kwaliteitsverbetering van het Zwem-ABC. De Licentie Nationale Zwemdiploma's is een volgende stap in dit proces, waarmee borging van veiligheid en kwaliteit van leren zwemmen wordt gestimuleerd. Zwemlesaanbieders die vanaf 1 januari 2018 niet in het bezit zijn van de Licentie kunnen het Zwem-ABC niet meer uitgeven.

Samenvattend bestaat de Licentie Nationale Zwemdiploma's uit de volgende elementen:
  1. De zwemlesgevende is gescreend en in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
  2. De zwemlesaanbieder werkt volgens de Gedragscode Zwembranche.
  3. De zwemlesgevende is voldoende opgeleid.
  4. Er is een zwemlesplan.
  5. Ouders hebben zicht op de vorderingen van het kind tijdens de zwemles.
  6. Er is een ongevallenregistratie.
  7. Er is een klachtenprocedure.
  8. Bij elk moment van diplomazwemmen is een gelicentieerde examinator aanwezig.
  9. Tijdens het diplomazwemmen is steekproefsgewijs een gedelegeerde namens de Nationale Raad Zwemveiligheid aanwezig.
Licentiehouder ABC:
Om deze website zo goed mogelijk te laten functioneren, maken wij gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies. Lees verder
Terug naar boven