Licentie Zwem-ABC

Op zondag 2 Juli 2017 heeft onze vereniging de Licentie Zwem-ABC ontvangen. De feestelijke ontvangst vond plaats tijdens het diplomazwemmen.
Onze vereniging is hiermee de eerste vereniging in Helmond die voldoet aan de nieuwe en verhoogde kwaliteitscriteria van het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ.

Sinds jaren wordt er bij een zwembad, zwemschool of zwemvereniging waar je kunt afzwemmen voor het Zwem-ABC gecontroleerd of het afzwemmen verloopt conform de afzwemeisen – de Bepalingen, Richtlijnen en Examenprogramma's Zwemdiploma's, afgekort BREZ. Met de invoering van de Licentie Zwem-ABC wordt een zwemlesaanbieder ook getoetst op zaken als: is er voldaan aan wet- en regelgeving, is de zwemlesgevende gescreend en in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), werkt de zwemlesaanbieder volgens de Gedragscode Zwembranche, is de zwemlesgevende voldoende opgeleid, is er nagedacht over de manier van lesgeven, hebben ouders zicht op de vorderingen van de kinderen tijdens de zwemles, is er een ongevallenregistratie en een klachtenprocedure.

In het verleden bestond er geen landelijke norm voor het afzwemmen. In elke provincie werd op een andere manier afgezwommen voor het diploma. Vanaf 1998 bestaat de huidige BREZ en moet iedereen bij het diplomazwemmen dezelfde vaardigheden laten zien. Nu  maakt de zwembranche een volgende stap en komt er meer eenheid in de kwaliteit van de zwemlesaanbieder.

Het Zwem-ABC wordt uitgegeven door het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ, waarbij wordt gestreefd naar een continue kwaliteitsverbetering van het Zwem-ABC. De Licentie Zwem-ABC is een volgende stap in dit proces, waarmee borging van veiligheid en kwaliteit van leren zwemmen wordt gestimuleerd. Zwemlesaanbieders krijgen tot 1 januari 2018 de tijd om te voldoen aan de nieuwe kwaliteitseisen. Zwemlesaanbieders die na die datum hieraan niet kunnen voldoen, kunnen het Zwem-ABC niet meer uitgeven.

Samenvattend bestaat de Licentie Zwem-ABC uit de volgende elementen:
  1. De zwemlesgevende is gescreend en in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
  2. De zwemlesaanbieder werkt volgens de Gedragscode Zwembranche.
  3. De zwemlesgevende is voldoende opgeleid.
  4. Er is een zwemlesplan.
  5. Ouders hebben zicht op de vorderingen van het kind tijdens de zwemles.
  6. Er is een ongevallenregistratie.
  7. Er is een klachtenprocedure.
  8. Bij elk moment van diplomazwemmen is een gelicentieerde examinator aanwezig.
  9. Tijdens het diplomazwemmen is steekproefsgewijs een gedelegeerde namens het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ aanwezig.
Licentie Zwem-ABC:
Terug naar boven