Lid worden

Om lid te worden van "Zwemvereniging de Helmondse Watervrienden" kunt u het onderstaande aanmeldingsformulier digitaal invullen en direct versturen. Daarnaast kunt u in onze verenigingsruimte een papieren exemplaar verkrijgen, dat u daar volledig ingevuld weer kunt inleveren (zwembad de Wissen, Keizerin Marialaan 1 te Helmond). U kunt het inschrijfformulier persoonlijk overhandigen of in onze brievenbus stoppen. Opsturen kan ook naar:
 

Zwemvereniging de Helmondse Watervrienden
Postbus 469
5700 AL  Helmond

 

Heeft u problemen bij het invullen van het aanmeldingsformulier, kunt u ten alle tijden op een van onze zwemtijden bij het verenigingslokaal langskomen. Het incasseren van het inschrijfgeld (rondom het begin van het eerstvolgende kwartaal) geldt als bevestiging van inschrijving.

Contributie en inschrijfgeld

De contributie van onze vereniging is € 170,00 per jaar oftewel € 42,50 per kwartaal. De contributie wordt ieder kwartaal vooraf geïncasseerd middels een doorlopende SEPA machtiging. Als lid van de Helmondse Watervrienden kunt u zonder extra kosten deelnemen aan meerdere activiteiten (wedstrijdzwemmen, reddingsbrigade, diplomazwemmen). U betaalt dus slechts 1 maal contributie.
Het inschrijfgeld van onze vereniging bedraagt eenmalig € 5,00 en wordt geïncasseerd via een eenmalige machtiging. Uiteraard zal er geen contributie in rekening worden gebracht zolang uw kind op de wachtlijst staat.

Leergeld

Bent u cliënt bij Stichting Leergeld, dan dient u uw gezinsnummer/beschikkingsnummer op het inschrijfformulier in te vullen. Wij zorgen vervolgens voor een correcte afhandeling met Stichting Leergeld. Inschrijfformulieren zonder gezinsnummer/beschikkingsnummer worden niet in behandeling genomen. 
Lid worden
 
*
*
*
*
*
*

Adresgegevens

*
*
*
*
*

Bankgegevens

*
*
*

Door het aanvinken van “akkoord machtiging” geeft u toestemming aan zwemvereniging de Helmondse Watervrienden om incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van zwemvereniging de Helmondse Watervrienden. Hierbij hanteren wij als incassant ID: NL98ZZZ4023554500000.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Naam hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Gewenste activiteiten

*

Heeft u (als ouder) interesse om de vereniging te steunen met vrijwilligerswerk?
Vink hieronder uw keuze aan.

Heeft u of uw zoon/dochter medische en/of psychische aandachtspunten (denk aan astma, allergieën, AD(H)D, autisme, slechthorendheid, enz) waar we tijdens de lessen rekening mee moeten houden?

Zijn er meer leden in uw gezin die bij ons zwemmen? Zo ja, wie en op welke tijden?
Heeft u nog andere vragen/opmerkingen?

*
Licentie Zwem-ABC:
Terug naar boven