Privacy Statement

Binnen onze zwemvereniging worden persoonsgegevens van onze leden geregistreerd. Dit is noodzakelijk om tot een juiste en volledige ledenadministratie te komen. Hieronder is in onze privacy verklaring weergegeven hoe wij omgaan met uw gegevens.


Persoonsgegevens die wij verwerken
Zwemvereniging "Helmondse Watervrienden" verwerkt persoonsgegevens van onze leden. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Pasfoto
- IBAN rekeningnummer
- Zwemniveau en groepsindelingen alsmede gezwommen tijden tijdens wedstrijden

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Zwemvereniging "Helmondse Watervrienden" verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
- Gegevens van personen jonger dan 16 jaar: Wij verzamelen van onze minderjarige leden dezelfde gegevens als van volwassen leden. Aanmelden als lid dient in alle gevallen onder de verantwoording van de wettelijk vertegenwoordiger te geschieden. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@helmondsewatervrienden.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben
Zwemvereniging "Helmondse Watervrienden" verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw contributiebetaling
- U te informeren over verenigingsaangelegenheden
- Om diensten te kunnen leveren (zwemlessen worden gezien als dienst)

Hoe lang we gegevens bewaren
Zwemvereniging "Helmondse Watervrienden" zal uw persoonsgegevens actief bewaren en beheren zolang het lidmaatschap geschied. Na afmelding worden de gegevens gearchiveerd en op verzoek volledig verwijderd.

Delen met anderen
Zwemvereniging "Helmondse Watervrienden" verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Instanties waar wij de lidgegevens mee delen zijn:
- Nederlandse Culturele Sportbond; als overkoepelende sportbond waarbij wij zijn aangesloten.
- Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen; als overkoepelende organisatie waarbij onze reddingsbrigade is aangesloten.
- Gemeente Helmond; Ter vekrijgen van de jeugdsportsubsidie.
- Club-Assistent BV; Onze website alsmede onze ledenadministatratie-software worden verzorgd door Club-Assistent BV. Gegevens worden op de servers van Club-assistent opgeslagen.

In kaart brengen websitebezoek
Zwemvereniging "Helmondse Watervrienden" gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kan u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw MijnHWV account. Via het MijnHWV-account is het ook mogelijk de privacy instellingen in te zien en aan te passen. Lukt het niet via deze instellingen of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar ledenadministratie@helmondsewatervrienden.nl. Zwemvereniging "Helmondse Watervrienden" zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

U kunt ons ook bereiken via:
Internet: https://www.helmondsewatervrienden.nl
Telefoonnummer: 0492 52 54 86 (alleen tijdens zwemtijden)
Bezoekadres: Keizerin Marialaan 1 5702 NR Helmond (alleen tijdens zwemtijden)

Beveiliging
Zwemvereniging "Helmondse Watervrienden" neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Hiertoe maakt onze website/ledenadministratie leverancier onder andere gebruik van HTTPS en SSL. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons in het zwembad of via info@helmondsewatervrienden.nl.

 
Licentiehouder ABC:
Terug naar boven