Sociale veiligheid

Iedereen die sport, moet dit kunnen doen in een veilige omgeving waarin iedereen respectvol met elkaar omgaat en waar ongewenste omgangsvormen waaronder discriminatie, bedreiging en seksuele intimidatie nimmer getolereerd kunnen worden.

Onze zwemvereniging streeft daarom naar een zwemklimaat zonder deze ongewenste gedragingen. Hiertoe zijn de vrijwilligers van onze vereniging in het bezit van een verklaring omtrent gedrag (VOG) waaruit blijkt het gedrag van onze kaderleden in het verleden geen bezwaar vormt voor het werken met (jonge) kinderen. Daarnaast handhaven wij de door de zwembadbranche opgestelde "gedragscode zwembadbranche" die geldt voor ALLE leden en hun begeleiders; zowel onze kaderleden, zwemmende leden als hun ouders. In de gedragscode is onder andere opgenomen dat wij 1-op-1 situaties met de kinderen vermijden en dat er dus altijd meerdere instructeurs in de zwemzaal aanwezig zullen zijn.

U kunt de gedragscode hier ter inzage downloaden.

Ongewenste situaties

Mocht u onverhoopt toch een ongewenste situatie signaleren, verzoeken wij u dringend dit kenbaar te maken. Dit kan bij onze uurleiders en bestuurders, maar u kunt zich uiteraard ook wenden tot een kaderlid dat uw vertrouwen geniet. Daarnaast beschikt onze vereniging over een vertrouwenspersoon waarmee u contact kunt opnemen. Uiteraard zal er vertrouwelijk met uw klacht worden omgegaan.

Intern vertrouwenspersoon

Binnen onze vereniging hebben we een eigen vertrouwenspersoon. Onze vertrouwenspersoon komt op gronde van haar beroep vaker in aanmerking met gezinsproblemen als mishandeling en seksuele intimidatie. 
U kunt bij onze vertrouwenspersoon terecht voor vragen omtrent en het melden van ongewenste gedragingen op het gebied van de sociale veiligheid in en om het zwembad. Ook bij twijfel of een niet-pluis gevoel! Samen zal worden geprobeerd om het probleem/de vraag op te lossen.
Uiteraard kunt u een vertrouwenspersoon vertrouwen. Dat wil zeggen: De vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht en zal niemand informeren, tenzij u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft (ook het bestuur niet). Alleen als er sprake is van groot gevaar voor andere leden dient hiervan  op de meest discreet mogelijke wijze melding te worden gemaakt. Uiteraard blijft ook dan uw anonimiteit gewaarborgd. 
Contact opnemen met onze vertrouwenspersoon kan via: vertrouwenspersoon @ helmondsewatervrienden.nl (aan elkaar, ivm spam hier in woorden weergegeven).

Extern vertrouwenspersoon

Naast interne bespreking met onze vertrouwenspersoon is er ook altijd de mogelijkheid om te spreken met een vertrouwenspersoon van "Centrum veilige sport Nederland" van het NOC*NSF. Dit zijn deskundige hulpverleners van buiten de vereniging op wie ieder lid van onze sportvereniging een beroep kan doen omtrent zaken met betrekking tot (twijfel over) ongewenst gedrag en seksuele intimidatie. Ook onze kaderleden kunnen uiteraard een beroep doen op deze vertrouwenspersonen; bijvoorbeeld bij verdenking op mishandeling van een van onze leden.

Het meldpunt van "Centrum veilige sport" is te bereiken op 0900 202 5590 en bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08:30 uur tot 17:30. Kijk voor meer informatie en andere contactmogelijkheden op www.centrumveiligesport.nl/. Op deze website is het ook mogelijk om anoniem meldingen te doen of te chatten met een van de vertrouwenspersonen.


NB. Onze vertrouwenspersoon en het landelijke meldpunt van "Centrum veilige sport" zijn nadrukkelijk niet bedoeld voor eventuele klachten omtrent de kwaliteit van de zwemles of organisatorische klachten. Hiertoe verwijzen wij naar onze klachtenprocedure.
Licentiehouder ABC:
Om deze website zo goed mogelijk te laten functioneren, maken wij gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies. Lees verder
Terug naar boven