Veel gestelde vragen

Hieronder zijn de antwoorden op veel gestelde vragen te vinden. De vragen zijn gegroepeerd per categorie. Mocht uw vraag er niet bij staan, dan kunt u uiteraard uw vraag stellen via ons contactformulier.


De zwemlessen en trainingen gaan niet door tijdens officiele feestdagen (Kerst, Oud/Nieuwjaar, Carnaval, Pasen, Pinksteren, hHemelvaart, Koningsdag). Ook tussen Kerst en Oud- en Nieuw en gedurende de 6 weken (basisschool)zomervakantie gaan de lessen en trainingen niet door. In principe gaan tijdens overige vakantieperiodes de lessen en trainingen wel gewoon door. In onze agenda is altijd aangegeven wanneer een les geen doorgang zal vinden.
Wij zijn telefonisch alleen bereikbaar gedurende onze wekenlijkse zwemtijden. Daarbuiten zijn wij alleen per e-mail bereikbaar.
Binnen onze vereniging zijn er meerdere mogelijkheden om verder te gaan met zwemmen:
 • Reddingsbrigade: Op vrijdagavond kan er worden getraind bij onze reddingsbrigade om zodoende jezelf en anderen te kunnen redden in geval van nood. Diploma A en B zijn vereist.
 • Wedstrijdzwemmen: Op maandagavond en donderdagavond traint onze wedstrijdploeg. Diploma A en B zijn vereist.
 • Zwemvaardigheidzwemmen: Op dinsdagavond of zondagmorgen kan worden gezwommen voor zwemvaardigheid 1 t/m 3 en de daarbij behorende keuzepakketten zoals snorkelen. Diploma A, B en C zijn vereist.
 • Diploma B of C: Indien uw kind alleen diploma A heeft, is het mogelijk om binnen onze vereniging diploma B en C te halen. Uiteraard is het ook mogelijk om bij diploma C in te stromen, indien uw kind A en B heeft. Deze lessen zijn op zondagmorgen of dinsdagavond.
Het is mogelijk om op de website in te loggen op meerdere accounts tegelijk. Klik bij het inloggen op "mij ingelogd houden bij afsluiten" en log vervolgens in. Na het inloggen kun je boven in de inlogbalk inloggen met een tweede account. Ook hier dien je het vinkje "mij ingelogd houden na afsluiten" aan te vinken. Via deze balk kun je vervolgens switchen tussen beide accounts, zonder steeds uit en in te loggen.

Let op: Inloggen met het zelfde emailadres (binnen 1 gezin) is mogelijk, maar ieder lid dient wel een eigen wachtwoord te hebben.
Ben je je wachtwoord kwijt of heb je nooit een bericht ontvangen om het account te activeren? Middels de wachtwoord-vergeten functie kun je eenvoudig een nieuw wachtwoord aanmaken. Hierbij dien je het e-mailadres te gebruiken dat ook door ons gebruikt wordt voor de nieuwsbrieven.

Is er geen e-mailadres vastgelegd of weet je niet welk adres? Laat het ons weten via het contactformulier. We passen dan het e-mailadres aan in de ledenadministratie en sturen een activatielink.
De Watervrienden App is te vinden in de Google play-store en Apple App store door te zoeken op club-assistent.

Middels deze link komt u tevens op de downloadpagina.
Aanmelden kan via ons online inschrijfformulier. Uw inschrijving wordt verolgens binnen enkele dagen verwerkt door onze ledenadministratie.
Bij aanmelding wordt direct het inschrijfgeld voldaan via IDeal.
Uitschrijven dient ten alle tijde schriftelijk te gebeuren middels ons uitschrijfformulier. Het uitschrijfformulier dient daarbij ten minste twee weken voor de start van het nieuwe kwartaal bij ons binnen te zijn. 
Direct na aanmelding via onze website ontvangt u per email een ontvangstbevestiging. Deze ontvangstbevestiging is uw bewijs van inschrijving.
De inschrijving is echter pas definitief na betaling van het inschrijfgeld. Over het algemeen wordt het inschrijfgeld direct voldaan bij inschrijving via IDeal.
Mocht u geen bevestiging hebben ontvangen (tip: bekijk de SPAM-map), neem dan even contact op.
Indien uw kind stopt met zwemmen bij onze vereniging, dient u uw kind bij ONS uit te schrijven en niet alleen bij Stichting Leergeld. Zolang uw kind niet bij onze vereniging is uitgeschreven middels ons uitschrijfformulier, zijn wij genoodzaakt de contributiegelden aan u door te rekenen.
Nee, aanmelden enkel digitaal via onze website.
Wij accepteren ook geen papieren inschrijfformulieren meer die in het verleden zijn uitgegeven.

Indien u problemen ondervindt met de digitale inschrijving dan kunt u dit altijd samen met een van onze medewerkers doen in het zwembad. Vergeet in dat geval niet om de eventueel benodigde Identifier/scanner voor de IDeal betaling van het inschrijfgeld mee te nemen.
Nee, pas nadat het inschrijfgeld via IDeal is voldaan is uw kind ingeschreven. 
U kunt het aanmeldproces opnieuw doorlopen zonder het risico dat uw kind twee maal wordt ingeschreven.
De lengte van onze wachtlijst is zeer variabel. Op de wachtlijst-pagina is een indicatie te vinden van de wachtlijst voor het leren zwemmen.
Het is mogelijk de voorkeursdag op de wachtlijst aan te laten passen. Uw kind wordt dan overgeschreven en op basis van de aanmelddatum om de wachtlijst voor de nieuwe voorkeursdag geplaatst. Neem hiervoor contact op middels ons contactformulier.
Zodra uw kind aan de beurt is om te starten met zwemmen, ontvangt u daartoe per e-mail een uitnodiging met de precieze datum en tijd.
Over het algemeen is er geen tot slechts een korte wachtlijst voor deze onderdelen. Als er een korte wachtlijst is, heeft dit vaak te maken met naderende examens. In de periode voor de examens is het namelijk lastiger om in te stromen.
De contributie van onze zwemverengiging is momenteel € 46,50 per kwartaal. Dit betreft een verenigingscontributie. Het bedrag is dus onafhankelijk van het aantal activiteiten waaraan wordt deelgenomen. Een kind dat zowel meezwemt bij onze reddingsbrigade als bij de wedstrijdploeg betaalt dus net zo veel als een kind dat alleen zwemt bij onze reddingsbrigade.
Onze zwemvereniging is een vrijwilligersorganisatie. Al onze medewerkers werken geheel vrijwillig zonder een vergoeding hiervoor. Daarnaast heeft onze vereniging, in tegenstelling tot een commerciële zwemschool of zwembad, geen winstoogmerk. De hoogte van de contributie is gebasseerd op de benodigde middelen om de begroting sluitend te krijgen.
De hoogte van onze contributie is gebasseerd op een jaarbedrag. Dit jaarbedrag is gebasseerd op het sluitend krijgen van onze begroting. Hierin is de zomersluiting dus reeds verwerkt. 
Door het jaarbedrag door 4 te delen, krijgt u het kwartaalbedrag dat per kwartaal wordt geïncasseerd. 
Nee, u krijgt geen contributie terug. Opzeggen kan enkel per kwartaal en dient ten minste twee weken voor aanvang van het nieuwe kwartaal te geschieden.
 
Vraag nummer 1 bij veel ouders die zich orrienteren op de mogelijkheden tot zwemlessen in de regio. En begrijpelijk...
Echter, voor ons is deze vraag een iets minder op de voorgrond staande. Wij hebben tot doel onze lessen op een plezierige en ontspannen manier te verzorgen en daarbij gaan we uit van het drijfvermogen en de sensomotorische ontwikkeling van het kind. Ieder kind heeft zijn of haar eigen tijd nodig en het gemiddelde kind bestaat niet. 
Groot voordeel van onze manier van aanleren is dat het kind op een duurzame en plezierige manier leert zwemmen, wat de zwemveiligheid en het zwemplezier in een later stadium ten goede komt. Een nadeel is echter dat het gemiddeld genomen langer duurt (vergeleken met commerciële zwemscholen) voordat kinderen het A-diploma behalen. 

Factoren die van invloed zijn op de snelheid van het traject tot het A-diploma:
 • Aanwezigheid: Een kind dat regelmatig een zwemles mist, vergeet hierdoor aangeleerde technieken, waardoor deze steeds opnieuw moeten worden geleerd. Hierdoor duurt het automatiseren van de slagen langer. Het is daarom van belang zo veel mogelijk bij de lessen aanwezig te zijn.
 • Angst: Een kind dat niet watervreesvrij is, krijgt bij ons veel aandacht om de angst weg te nemen. Echter, dit lukt niet in een paar weken. Het is daarom aan te raden om al vóór de start met de zwemlessen regelmatig met uw kind te gaan zwemmen. Zo is het kind alvast gewend aan het water en kan er sneller worden begonnen met het leren zwemmen. Binnen onze vereniging bieden we hiervoor Baby- en Peuterzwemmen aan.
 • Motivatie: Een gemotiveerd kind leert sneller.
 • Concentratie: Een kind dat zich goed kan concentreren op de opdrachten, zal deze zich sneller eigen kunnen maken. Kinderen met concentratieproblemen hebben over het algemeen veel plezier tijdens de zwemles, maar zullen gemiddeld iets meer tijd nodig hebben (en dat is niet erg).
 • Motorische ontwikkeling: Ieder kind is uniek in zijn of haar ontwikkeling. De mate van motorische ontwikkeling bepaalt de snelheid waarmee kinderen zich een techniek eigen kunnen maken. Over het algemeen zal een ouder kind motorisch al verder zijn in de ontwikkeling en zodoende sneller het traject doorlopen.
 • Leeftijd: De ideale leeftijd om te starten met leren zwemmen is 6 jaar. Kinderen van deze leeftijd zijn veelal voldoende motorisch ontwikkeld en in staat om de gegeven aanwijzingen tijdens de zwemlessen om te zetten in aanpassingen/correcties op de zwemslag. Dit betekend echter niet dat kinderen van 4 jaar niet kunnen leren zwemmen, maar gemiddeld is voor jonge kinderen wel meer tijd nodig.

Het landelijke gemiddelde tot het behalen van het A-diploma is circa 50 klokuren. Bij onze vereniging moet gerekend worden op minimaal anderhalf jaar.
 
Nee, helaas kunnen wij deze mogelijkheid, in verband met capaciteitsproblemen die dan ontstaan, niet aanbieden.
Zodra uw kind diploma B bezit, is het wel mogelijk om aan meerdere activiteiten deel te gaan nemen (reddingsbrigade, wedstrijdzwemmen) en dus meermaals per week te gaan zwemmen.
De minimale leeftijd waarop wij kinderen laten starten met de zwemlessen is 4 jaar. Wij adviseren echter een minimale leeftijd van 5 jaar om te starten met de zwemlessen.
Voor kinderen tussen 0 en 4 jaar bieden wij Baby- & Peuterzwemmen aan.
Jazeker! Op dinsdagavond tussen 20:30 uur en 21:30 uur geven wij zwemles aan volwassenen. Soms hebben we hiervoor een beperkte wachtlijst. Aanmelden voor de volwassenenzwemles kan via ons inschrijfformulier.
Nee, wij geven geen privézwemlessen.
Onze zwemlessen bij het aanleren van de zwemslagen zijn in kleine groepjes (we streven naar maximaal 6-8 leerlingen per instructeur). Uiteraard geven we wel individuele extra begeleiding tijdens de reguliere zwemles, indien blijkt dat het kind extra aandacht nodig heeft.
 
Nee, wij gebruiken over het algemeen geen drijfmiddelen (zwembandjes, drijfpakjes) bij onze lessen. Onze lessen worden in de aanleerfase gegeven in ondiep water waar het kind kan staan. Hier leren we het kind om gebruik te maken van het natuurlijk drijfvermogen.
Voor ouders is er speciale site ontwikkeld door de Nationale Raad Zwemveiligheid: www.allesoverzwemles.nl
Op deze website is veel informatie te vinden over de nationale zwemdiploma's.
 
Ja, want alleen met zwemdiploma A, B én C is je kind echt voorbereid op een leven lang zwemplezier. In 1998 is het zogenoemde Zwem-ABC ontwikkeld. Met de komst van de zwemparadijzen met wildwaterglijbanen en veel nieuwe vormen van recreatie in, op en bij het water, hebben kinderen andere vaardigheden nodig dan vroeger. Die andere vaardigheden leren kinderen vooral tijdens de lessen die voorbereiden op het zwemdiploma C. Anders dan vroeger, toen er nog alleen diploma A en B waren, hebben kinderen dus ook echt diploma C nodig.

In 2018 zijn de diploma's herzien waarbij meer aandacht is gekomen voor de zwemveiligheid door middel van survival onderdelen. De mate van zwemveiligheid is hieronder weergegeven:
 • Diploma A: Zwemveilig in een zwembad zonder attracties
 • Diploma B: Zwemveilig in een zwembad met attracties, zoals een (wildwater)glijbaan, een golfslagbad en een stroomversnelling.
 • Diploma C: Zwemveilgi in een zwembad met attracties en in open water zonder stroming of grote golfslag, zoals recreatieplassen en bedere sloten/vaarten (behalve de zee).


 
Na het behalen van het Zwem-ABC wordt het zwemmen pas echt leuk! Binnen onze vereniging zijn er volop mogelijkheden om door te gaan met zwemmen. Denk bijvoorbeeld eens aan wedstrijdzwemmen, reddingszwemmen of onze zwemvaardigheidsdiploma's met de daarbij behorende keuzepakketten zoals snorkelen en waterpolo.
Nee, bij het behalen van het diploma gaan wij er van uit dat uw kind op dezelfde tijd door gaat voor het volgende diploma. Hij/zij wordt dus automatisch ingedeeld bij het volgende diploma.
Mocht u besluiten niet door te willen gaan, dan dient u een uitschrijfformulier in te vullen. Uitschrijven gaat dus niet automatisch.
Het diplomazwemmen is twee keer per jaar: Eind januari/begin februari én eind juni/begin juli. De preciese data hangen af van de vakanties. In onze agenda zijn de exacte data terug te vinden voor het aankomende diplomazwemmen.
De kledingeisen verschillen per diploma. klik HIER om de kledingeisen te bekijken.
Zowel plastic, leren als sportschoenen zijn toegestaan, zolang de schoen een ECHTE zool heeft die niet makkelijk te buigen is. De uitdrukkelijke voorkeur heeft echter gymschoenen of andere schoenen die kinderen gebruikelijk buiten zouden kunnen dragen.
Het doel is dat we kinderen de ervaring mee willen geven dat zij ook zichzelf kunnen redden wanneer ze de voet niet vrij kunnen bewegen met elke willekeurige beweging, maar wordt tegengehouden door een harde zool.
Baby- en Peuterzwemmen is op iedere zondagmorgen tussen 9:00 uur en 10:00 uur in het doelgroepenbad. Tijdens feestdagen, tussen kerst en oud en nieuw en tijdens de zomervakantie is er geen zwemmen, daarbuiten wel.
Uw kind wordt lid van de vereniging. Op het inschrijfformulier dient u dan ook de naam en geboortedatum van uw kind in te vullen.

U als ouder/verzorger zwemt "gratis" mee. Dit hoeft ook niet wekelijks dezelfde ouder/verzorger te zijn. Opa of Oma een keer mee laten zwemmen in plaats van u zelf? Geen probleem!
Nee, het is niet de bedoeling dat beide ouders/verzorgers tegelijkertijd meezwemmen. U kunt dit wel van week tot week wisselen. Ook Opa's en Oma's mogen natuurlijk een keer meezwemmen in plaats van u zelf.
Diploma A en B zijn vereist om te kunnen starten bij de reddingsbrigade. Indien uw kind niet over diploma B beschikt, kan dit diploma uiteraard binnen onze vereniging worden behaald. Hierna kan uw kind doorstromen naar de diploma's van de reddingsbrigade.
De theorielessen behorende bij Life Saver 1 t/m 3 starten meestal de tweede of derde week na de zomervakantie. De precieze datum wordt vooraf gecommuniceerd.
De examens bij de reddingsbrigade zijn 1 keer per jaar halverwege november. De exacte datum verschilt uiteraard per jaar en is ruim van te voren te vinden in onze agenda.
De kledingeisen zijn HIER te downloaden.
Wij trainen 2 keer per week; op maandagavond tussen 18:30 uur en 20:30 uur en op donderdagavond tussen 18:30 uur en 21:30 uur. Tijdens de trainingsavonden trainen er meerdere groepen. De precieze trainingstijden per zwemmer worden in overleg met de trainer afgestemd.
Diploma A en B zijn vereist om te kunnen starten bij de wedstrijdploeg. Het hebben van (of oefenen voor) diploma C wordt aangeraden.
Licentiehouder ABC:
Om deze website zo goed mogelijk te laten functioneren, maken wij gebruik van cookies. Door deze website verder te bezoeken, gaat u akkoord met het plaatsen van cookies. Lees verder
Terug naar boven